Portal - Dobra
 
polski Czwartek - 5 sierpnia 2021 Emila, Karoliny, Kary      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. Węgrzynowicza w Dobrej
Strona główna / Historia
Menu
Informacje dla rodziców
Plan lekcji
eDziennik
Covid 19
Kalendarz roku szk. 2020/2021
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkolne
Samorząd
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Projekt Cybernauci
Szkolne Koło Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
Świetlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Patron Szkoły Podstawowej.


Leopold Węgrzynowicz
1881-1960


     Profesor Leopold Węgrzynowicz urodził się 19 września 1881 r. w Tuchowie koło Tarnowa. Zamieszkał wraz z rodziną w Dobrej koło Limanowej i tam rozpoczął naukę. W 1900 r. zdał maturę. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w 1905 r. ukończył wydział matematyczno - fizyczny. Równocześnie słuchał wykładów z filozofii, historii sztuki i literatury. Wykazywał się szerokimi zainteresowaniami i rzetelną pracą. Po studiach był bibliotekarzem w Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych w Krakowie. Później nauczycielem matematyki, fizyki, przyrody, chemii i geografii w szkołach średnich w Kutach i Borszczowie. Działał też w skautingu, prowadził wycieczki, fotografował przedmioty kultury ludowej z terenu Podola i Huculszczyzny, które przekazał do Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W latach 1914 - 1916 służył   w wojsku. Następnie uczył w Stryju i Nowym Targu, gdzie rozwijał działalność krajoznawczą będąc drużynowym skautów. Od 1919 związał się na stałe z Krakowem. Uczył w gimnazjach św. Jacka (później Mickiewicza) i Królowej Jadwigi. Równocześnie prowadził drużynę harcerską   i pełnił funkcję komendanta Krakowskiego hufca harcerzy. Rozwijał też działalność krajoznawczą wśród studentów Instytutu Geografii UJ i współpracował z Muzeum Etnograficznym. W 1919 r. Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powołał go w skład Zarządu i powierzył mu Sekcję Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, a   w rok  później redagowanie „Orlego Lotu”, organu tych Kół. W 1927 r. został powołany do Rady Głównej PTK wkrótce przewodniczył Centralnej Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, które powstały w całej Polsce.

     Działalność ta została przerwana w okresie II wojny światowej, ale Węgrzynowicz utrzymywał nieoficjalne kontakty z nauczycielami i młodzieżą, brał też udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie wznowiono dawne prace w ruchu krajoznawczym młodzieży. W 1950 roku, decyzją polityczną, zawieszono Koła oraz wydawanie „Orlego Lotu”. Jednak nieformalna działalność w tej dziedzinie trwała w  wielu szkołach. Węgrzynowicz pracował wtedy w zarządzie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, gromadził materiały z zakresu kultury ludowej i tworzył opracowania pisemne.
W 1957 odrodził się formalnie ruch krajoznawczo-turystyczny młodzieży szkolnej. Leopolda Węgrzynowicza powołano na przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Krajoznawstwa i Turystyki  w Ministerstwie Oświaty w Warszawie. Opracował on nowe założenia działalności. Niedługo jednak zachorował.

     Zmarł 11 sierpnia 1960 r. i został pochowany w rodzinnej Dobrej. Leopold Węgrzynowicz został odznaczony licznymi krzyżami i medalami,  w tym m.in. Złotą Honorową Odznaką PTTK nr1. O jego zasługach przypominają tablice pamiątkowe: na domu rodzinnym i grobie w Dobrej oraz schronisku młodzieżowym w Krakowie, które nosi jego imię.

     Jest on też patronem szkół podstawowych w Dobrej i Krakowie (nr 113) oraz kilku kół krajoznawczo-turystycznych młodzieży szkolnej, także klubów PTTK. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK nadała jego imię szlakowi zielonemu wiodącemu z Dobrej do Łukowicy w Beskidzie Wyspowym. Od 1978 r. organizowany jest Rajd SKKT - PTTK im. Leopolda Węgrzynowicza wiodący po Beskidzie Wyspowym.
(oprac. A. Cieślik)

Dom rodzinny profesora  (fot. St.Rząsa)
Tablica umieszczona na domu ,w którym mieszkał Leopold Węgrzynowicz
(fot. St.Rząsa)
Grób profesora L.Węgrzynowicza na cmentarzu w Dobrej
(fot. St.Rząsa)


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra