Portal - Dobra
 
polski Wtorek - 20 sierpnia 2019 Bernarda, Sabiny, Samuela      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. W璕rzynowicza w Dobrej
Strona g堯wna / Informacje dla rodzic闚
Menu
Z 篡cia szko造
Informacje dla rodzic闚
Pracownicy szko造
Dokumenty szkolne
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpiecze雟twa
Projekt Cybernauci
Szkolne Ko這 Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
安ietlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Og這szenia bie膨ce


Zaj璚ia szachowe 2019/2020

Dyrekcja Szko造 informuje, 瞠 od 2 wrze郾ia b璠zie tworzona nowa grupa szachowa w鈔ód uczniów klas pierwszych. Dotychczasowe grupy szachowe pozostaj bez zmian. Ch皻nych prosimy o kontakt. Liczba miejsc ograniczona.


Szkolny Zestaw Podr璚zników na rok szkolny 2019/2020 <tutaj>



Instytucje udzielaj帷e pomocy w sytuacjach kryzysowych <tutaj>


Szanowni Pa雟two,


Samodzielny Publiczny Zak豉da Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej rozpoczyna realizacj projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i uk豉du ruchu u dzieci w wieku szkolnym w szko豉ch podstawowych w powiecie limanowskim”, wspó貨inansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma這polskiego na lata 2014 – 2020.


Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 3600 dzieci w wieku szkolnym poprzez wdro瞠nie kompleksowego programu profilaktyki i rehabilitacji w województwie

Ma這polskim, w szczególno軼i w powicie limanowskim.


Projekt kierowany jest do:

  1. Dzieci i m這dzie篡 w wieku szkolnym (do uko鎍zenia szko造 podstawowej) -  uczniów szkó podstawowych, w tym:

  1. dziewczynek  (1728 os.), w wieku 10 i 12 lat ( w roku 2019 – rocznik 2007 i 2009, w roku 2020 – rocznik 2008 i 2010, w roku 2021 – rocznik 2009 i 2011),

  2. ch這pców 1872 os.) w wieku 13 i 14 lat (w roku 2019 – rocznik 2005, 2006, w roku 2020 – rocznik 2007,
    w roku 2021 rocznik 2008),

  1. Rodziców / opiekunów prawnych  (1800 os.)(dzieci wymienionych w pkt.1)

  2. Piel璕niarek/ higienistek szkolnych (40 os.)


Planowane dzia豉nia i wsparcie:


Etap I - BADANIA PRZESIEWOWE – Diagnostyka uczniów szkó podstawowych ukierunkowana na wczesne wykrywanie wad postawy i uk豉du ruchu

Badaniami zostan obj皻e wszystkie dzieci. Na podstawie wyników bada dzieci b璠 kierowane do kolejnych etapów projektu.


ETAP 2 – DZIAxNIA KOREKCYJNO – REHABILITACYJNE - Terapia obejmuj帷a indywidualne oraz grupowe zaj璚ia korekcyjne.


Do dzia豉 korekcyjno – rehabilitacyjnych skierowane zostan dzieci, u których stwierdzono w ramach bada przesiewowych wyst瘼owanie wadu postawy. W ramach zadania odb璠 si zaj璚ia gimnastyki korekcyjnej oraz indywidualne zaj璚ia korekcyjne. Gimnastyka korekcyjna prowadzona b璠zie w 15 os. grupach (24 grupy), 16 zaj耩 2 razy w tygodniu po 45 min. ㄠcznie we幟ie w niej udzia 360 uczniów. Indywidualne zaj璚ia korekcyjne natomiast prowadzone b璠 w grupach 5 os. (13 grupy) 8 zaj耩, 2 razy w tygodniu po 45 min. Z zaj耩 indywidualnych skorzysta 62uczniów.


ETAP 3 - DZIAxNIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE – Zaj璚ia dla rodziców/ opiekunów prawnych i dzieci na temat wad postawy i skolioz oraz szkolenia dla piel璕niarek/ higienistek szkolnych z  zakresu wykrywania i leczenia wad postawy i uk豉du ruchu.


Celem spotka jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad postawy i uk豉du ruchu u dzieci i m這dzie篡.



Termin realizacji projektu: 1.04.2019 -  31.12.2021


Udzia w projekcie i wszystkie formy wsparcia s BEZPxTNE.


Wi璚ej informacji oraz szczegó造 rekrutacji mo積a uzyska pod numerem telefonu: 517632414


                                                                                                                                                  

Maria Stok這sa

Samodzielny Publiczny Zak豉d

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej



DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW w dniach 1 – 3 kwietnia 2019r.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Dowozy

KLASY I – III Szko造 Podstawowej

TOP - BUS

Gruszowiec (Brogi)

10.15

Zadziele

10.30

Gruszowiec (bar)

10.20

Por帳ka (Rola)

10.35

Gruszowiec (szko豉)

10.22

Por帳ka (gara瞠)

10.37

Gruszowiec (Gro)

10.24

Por帳ka (sklep)

10.39

Zajazd   9.45

 






KLASY IV – VIII Szko造 Podstawowej i III gimnazjum

LIMBUS

Gruszowiec (bar)

8.15

Por帳ka (Rola)

8.35

Gruszowiec (szko豉)

8.17

Por帳ka (gara瞠)

8.37

Gruszowiec (Gro)

8.19

Por帳ka (sklep)

8.39

Krzy穎wa

8.21

Zadziele (przy drodze gównej)

8.41

Zajazd (TOP-BUS) – 8.45

 












Odwozy

KLASY I – III Szko造 Podstawowej

 

TOP - BUS

Gruszowiec

12.10

Por帳ka i Zadziele

12.35

Zajazd   12.55


KLASY IV – VIII Szko造 Podstawowej i III gimnazjum

LIMBUS

Gruszowiec

10.00

Por帳ka

10.20

11.00

11.20

 









DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW od dnia 28 stycznia 2019r.

Dowozy

KLASY I – III Szko造 Podstawowej


TOP - BUS

Gruszowiec (Brogi)

7.00

Zadziele

7.25

Gruszowiec (bar)

7.05

Por帳ka (Rola)

7.30

Gruszowiec (szko豉)

7.07

Por帳ka (gara瞠)

7.32

Gruszowiec (Gro)

7.09

Por帳ka (sklep)

7.34

Zajazd   7.45



KLASY IV – VIII Szko造 Podstawowej i III gimnazjum


LIMBUS

Gruszowiec (bar)

7.15

Por帳ka (Rola)

7.35

Gruszowiec (szko豉)

7.17

Por帳ka (gara瞠)

7.37

Gruszowiec (Gro)

7.19

Por帳ka (sklep)

7.39

Krzy穎wa

7.21

Zadziele (przy drodze gównej)

7.41

 








Odwozy

KLASY I – III Szko造 Podstawowej

 

TOP - BUS

Gruszowiec

12.45

Por帳ka i Zadziele

13.10

Zajazd   13.45



KLASY IV – VIII Szko造 Podstawowej i III gimnazjum


LIMBUS

Gruszowiec

13.45

Por帳ka

14.05

14.35

14.55

15.30

15.30

 






Szanowni Rodzice,

prosz o zapoznanie si z listem Gównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Gównego Policji. Dotyczy on przeciwdzia豉nia za篡waniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. 

Tre嗆 listu <tutaj>

Jednocze郾ie zach璚am do zapoznania si z informacji na temat bezpiecze雟twa podczas ferii zimowych, które zosta造 zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na baz wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

Dyrekcja       


Rada Rodziców informuje, 瞠 sk豉dk na fundusz Rady Rodziców w wysoko軼i 30 z od Rodziny mo積a wp豉ca na konto BS Limanowa O/Dobra 

nr 42 8804 0000 0021 0200 0015 0003

W tytule prosz wpisa "Wp豉ta na Rad Rodziców od ucznia/uczniów ....................... z klasy ..............."



Szko豉 Podstawowa w Dobrej zaprasza na Wieczornic „W ho責zie niepodleg這軼i”, 

która odb璠zie si w dniu 6 grudnia o godz. 16.30 na 鈍ietlicy szkolnej

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

                 SP W Dobrej                



Szanowni Rodzice,
prosimy o zapoznanie si z za陰czonymi listem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W poczuciu troski o zdrowie dzieci i m這dzie篡 zwracamy si do Pa雟twa z gor帷ym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpiecze雟twa dzieciom przed skutkami chorób zaka幡ych.

List do Rodziców 



Oferta Firmy MAWI

Prosz zapozna si z ofert firmy MAWI.

  

Oferta dodatkowa, na pisemn pro軸 od rodzica.

 

Informacje przekazane do rodziców za po鈔ednictwem zeszytu kontaktów.


Czas trwania zaj耩 lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019:

1 lekcja    800 – 845

2 lekcja    855 – 940

3 lekcja    950 – 1035

4 lekcja    1045 – 1130

5 lekcja    1150 – 1235

6 lekcja    1250 –1335

7 lekcja    1345 – 1430

8 lekcja     1440 – 1525


HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

od dnia 4 wrze郾ia 2018r.

DOWOZY (LIMBUS)

Klasy IV –VIII i klasy gimnazjalne 

Por帳ka /Rola/ – 7:10

Por帳ka /gara瞠/ - 7:12

Por帳ka /sklep/ – 7:14

Zadziele (przy drodze gównej) – 7:16

Gruszowiec /bar/ – 7:35

Gruszowiec /szko豉/ - 7:37

Gruszowiec /Gro/ – 7:39

Krzy穎wa – 7:41

 

DOWOZY (przewóz zamkni皻y - TOP - BUS)

Klasy I – III Szko造 Podstawowej i ZAJAZD(wszyscy)


Zadziele – 7:00

Por帳ka /Rola/- 7:05

Por帳ka /gara瞠/  – 7:07

Por帳ka /sklep/  – 7:09

Gruszowiec /bar/ – 7:25

Gruszowiec /szko豉/ - 7:27

Gruszowiec /Gro/ – 7:29

Krzy穎wa – 7:31

Zajazd - 7:45

ODWOZY (LIMBUS)

Klasy IV –VIII i klasy gimnazjalne 

Por帳ka i Zadziele –

13:45

14:35

15:35

Gruszowiec –

 

14:05

14:55

15:35

 

ODWOZY (przewóz zamkni皻y - TOP - BUS)

Klasy I – III Szko造 Podstawowej i ZAJAZD(wszyscy)

Por帳ka i Zadziele - 12:45

Gruszowiec  – 13:10

Zajazd - 13:45

                                                                                                                   


Informacja dla rodziców uczniów doje盥瘸j帷ych:

1) dowozem zamkni皻ym  z Zajazdu obj皻a jest tylko grupa dzieci z klas I – III Szko造 Podstawowej,  których  odleg這嗆  domu od szko造 jest wi瘯sza ni 3 km; pozostali uczniowie maj zapewnione bezpiecze雟two, bo mog korzysta  z nowego chodnika wzd逝 drogi krajowej,

2) uczniowie klas I – III z Gruszowca, Por帳ki i Zadziela, których odleg這嗆 domu od szko造 jest wi瘯sza ni 3 km b璠 dowo瞠ni przewozem zamkni皻ym, tak jak w poprzednich latach,

3) uczniowie klas IV – VII i gimnazjum  spe軟iaj帷y wymogi  do zwrotu  kosztów dowozu do szko造 przez lokalny samorz康 mog korzysta  z transportu publicznego  - firmy „Limbus” lub innego przewo幡ika -  wykupuj帷 bezpo鈔ednio u przewo幡ika bilet miesi璚zny,                a nast瘼nie ubiega  si o zwrot poniesionych kosztów.

Przypominam, 瞠  pe軟y zwrot kosztów dowozu otrzymuj uczniowie, których odleg這嗆 od szko造 jest wi瘯sza ni 3 km - w przypadku uczniów klas IV szko造 podstawowej i wi瘯sza ni 4 km – dla uczniów klas V -  VII szko造 podstawowej                  i gimnazjum.  Pozostali uczniowie doje盥瘸j帷y mog korzysta z programu przyj皻ego uchwa陰 Rady Gminy Dobra w 2012r. „Bezpieczna droga do szko造” i stara si o zwrot kosztów wykupionego biletu  z nast瘼uj帷 dop豉t:

1)      dla dzieci ucz瘰zczaj帷ych do oddziaów przedszkolnych w przedszkolach i szko豉ch podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkó podstawowych, je瞠li droga wynosi:

a)      od 2.600 metrów do 3.000 metrów – dop豉ta 80 % ceny biletu

b)      od 2.200 metrów do 2.600 metrów – dop豉ta 60 % ceny biletu miesi璚znego

c)      od 1.800 metrów do 2.200 metrów – dop豉ta 40 % ceny biletu miesi璚znego 

2)      dla uczniów klas V-VI szkó podstawowych oraz uczniów klas I-III gimnazjów, je瞠li droga wynosi:

a)      od 3.400 metrów do 4.000 metrów – dop豉ta 80 % ceny biletu miesi璚znego

b)      od 2.800 metrów do 3.400 metrów – dop豉ta 60 % ceny biletu miesi璚znego

c)      od 2.200 metrów do 2.800 metrów – dop豉ta 40 % ceny biletu.

            

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra