Portal - Dobra
 
polski Środa - 12 maja 2021 Dominika, Imeldy, Pankracego      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. Węgrzynowicza w Dobrej
Strona główna / Informacje dla rodziców
Menu
Informacje dla rodziców
Plan lekcji
eDziennik
Covid 19
Kalendarz roku szk. 2020/2021
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkolne
Samorząd
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Projekt Cybernauci
Szkolne Koło Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
Świetlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Ogłoszenia bieżące

W związku z nauką zdalną klas 4-8, aktualnie poniższy harmonogram dotyczy tylko klas 1 - 3


Szanowni Rodzice

Rada Rodziców informuje, że składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021  wynosi 30 zł od rodziny.  Bardzo dziękujemy  za dotychczasowe darowizny i współpracę JJJ

   Zwracamy się do tych z  Państwa, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty na fundusz Rady Rodziców z uprzejmą prośbą o jej dokonanie za pośrednictwem wychowawców klas, w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto bankowe BS Limanowa/ oddział w Dobrej:

42 8804 0000 0021 0200 0015 0003

w tytule wpisując: „ Komitet Rodzicielski - imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasa/klasy”

 

Zapewniamy, że pozyskane pieniądze, w całości wykorzystywane są na potrzeby naszych dzieci. Dzięki zebranym środkom wspólnie możemy zorganizować i uatrakcyjnić wychowanie, naukę, zadbać o bezpieczeństwo uczniów, a tym samym spowodować, że nasze dzieci chętniej będą chciały przebywać w naszej pięknej szkole.Informacja do Rodziców uczniów klas 1-5
W związku z rozpoczęciem akcji "Owoce i warzywa w szkole" mamy obowiązek zapoznać Państwa z zasadami i warunkami udziału w Programie. Prosimy odesłać informację zwrotną o wyrażeniu zgody na udział dziecka w akcji do wychowawcy klasy. W załączniku przesyłamy materiał do zapoznania.


Dowozy i odwozy w roku szk. 2020/2021Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia wewnątrzszkolnych procedur związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w okresie pandemii COVID - 19

<treść>


Aktualna lista klas pierwszych <tutaj>

Aktualna lista klas czwartych <tutaj>

Szanowni Państwo

Bardzo prosimy o uzupełnienie do 17 lipca 2020r ”Oświadczenia o odległości od szkoły” wszystkich Rodziców, których dzieci są objęte przewozem. Dotyczy to uczniów klas 1 – 8, czyli i tych którym przysługuje całkowity zwrot kosztów jak i z częściową dopłatą.

Jeżeli są Rodzice klas pierwszych, którzy nie uzupełnili jeszcze wniosków związanych z dojazdem uprzejmie prosimy o ich wypełnienie do 17 lipca br. (razem z oświadczeniami wymienionymi powyżej).

Oświadczenie o odległości od szkoły >>>tutaj<<<

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka do szkoły >>> tutaj <<<

Wniosek o dopłatę do biletów, gdy dziecku dowóz nie przysługuje >>> tutaj<<<

Powyższe dokumenty można składać w następujący sposób:

 • osobiście w sekretariacie (codziennie w godz. 9.00 - 13.00

Można uzupełnić druki na miejscu

 • przesyłać na email szkoły spdobra1@gmail.com

Na email przesyłać można czytelny skan/zdjęcie dokumentów lub może być też przesłany tekst w wiadomości mailowej.

 


Szanowni Państwo
Informujemy, że nie będzie organizowane zebranie dla Rodziców klas 1-szych gdyż obecna sytuacja i przepisy szkolne nie zezwalają.
Podręczniki szkolne zamawia i zabezpiecza szkoła, dzieci otrzymają je bezpłatnie we wrześniu. Wyjątek stanowi podręcznik do religii, który trzeba będzie zakupić, ale o formie zakupu poinformuje katecheta.
Pozostałe pomoce, które będą dziecku potrzebne zakupicie Państwo we wrześniu po otrzymaniu od wychowawców wykazu.

Dopuszczamy wymianę dzieci pomiędzy oddziałami, ale tylko kierując się zasadą "uczeń za ucznia".

Wychowawcami klas 1-szych będą nauczyciele odchodzących klas 3 p. Ala, p. Ania i p. Basi

Listy uczniów klas 1: <tutaj>


Informacja Kierownika z Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Porąbce dla dzieci z Gminy Wiejskiej Dobra na rok szkolny 2020/2021ŚWIETLICA SZKOLNA

Proszę zainteresowanych rodziców o uzupełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i przesłanie na email szkoły spdobra1@gmail.com lub złożenie osobiste w sekretariacie szkoły.

Jest możliwość pobrania wniosku w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 - 13.00.

Karty zgłoszenia należy złożyć do 17 lipca.

Wymagane są pieczątki zakładów pracy.

Karta pobytu dziecka w świetlicy jest uzupełniana dopiero we wrześniu, po zapoznaniu się z planem lekcji dziecka.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy   <do pobrania>

Karta pobytu dziecka w świetlicy szkolnej    <do pobrania>


Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021 <tutaj>


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dobrej z okazji zakończenia roku szkolnego składa Rodzicom i Uczniom podziękowania za trud i pracę w tym szczególnym roku szkolnym.
Życzymy zdrowych, pogodnych i udanych wakacji. 
Do zobaczenia we wrześniu w szkole.


DOWOZY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka do szkoły >>> tutaj <<<

Wniosek o dopłatę do biletów, gdy dziecku dowóz nie przysługuje >>> tutaj<<<  Informacje związane z  rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa:

 • Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą by rodzice nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
 • Bezpłatna infolinia, gdzie można uzyskać informacje w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800-190-590 (połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, czynne całą dobę, siedem dni w tygodniu).
 • Kontakt do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Limanowej: 18 3372001 wew. 309
   Informacja dotycząca opieki stomatologicznej

Od 12 września weszła w życie ustawa o opiece stomatologicznej. Szkoła musi zapewnić taką opiekę (gabinet w szkole lub dojazd).

·         Korzystanie nie jest obowiązkowe. Jeśli rodzice nie wyrażają zgody nie podpisują zgody, ale tym samym pozbawia dziecka co 3 miesięcznego przeglądu stomatologicznego, który niema wpływu na wybór innego gabinetu stomatologicznego, w którym rodzic chce leczyć dziecko korzystając z usług NFZ.

·         Gabinet w naszej szkole będzie dopiero za 4-5 miesięcy, więc aktualnie dzieci będą miały przegląd stomatologiczny w Skrzydlnej. Organizacją transportu zajmuje się szkoła.

·         Korzystając z przeglądu stomatologicznego Rodzic nie ponosi kosztów, tylko otrzyma informację o stanie zdrowia zębów dziecka. 

MEN i GIS Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów


Szanowni Państwo,

 

w załączeniu przekazuję informację przygotowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

 

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

 

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

 

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej oraz na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie proszę o upowszechnienie informacji w Państwa szkołach i placówkach edukacyjnych. Zależy nam na tym, aby wiedza na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów trafiła do rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

treść informacji <tutaj>


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wiener "OŚWIATA" obowiązujące od 01-09-2019 do 31-08-2020
<treść>WYCHOWAWCY I SALE

Wykaz wychowawców oraz sal poszczególnych klas w roku szk. 2019/2020   <tutaj>


ZAPISY NA OBIADY


Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej informuje o zapisach na obiady w roku szk. 2019/2020. Karty zgłoszeniowe na obiady można otrzymać na dolnej świetlicy przy okienku odbioru obiadu, a także są dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej.

mgr Urszula Palka - Ranosz

Dyrektor GOK w DobrejZajęcia szachowe 2019/2020

Dyrekcja Szkoły informuje, że od 2 września będzie tworzona nowa grupa szachowa wśród uczniów klas pierwszych. Dotychczasowe grupy szachowe pozostają bez zmian. Chętnych prosimy o kontakt. Liczba miejsc ograniczona.Instytucje udzielające pomocy w sytuacjach kryzysowych <tutaj>


Szanowni Państwo,


Samodzielny Publiczny Zakłada Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej rozpoczyna realizację projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w szkołach podstawowych w powiecie limanowskim”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 3600 dzieci w wieku szkolnym poprzez wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i rehabilitacji w województwie

Małopolskim, w szczególności w powicie limanowskim.


Projekt kierowany jest do:

 1. Dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły podstawowej) -  uczniów szkół podstawowych, w tym:

 1. dziewczynek  (1728 os.), w wieku 10 i 12 lat ( w roku 2019 – rocznik 2007 i 2009, w roku 2020 – rocznik 2008 i 2010, w roku 2021 – rocznik 2009 i 2011),

 2. chłopców 1872 os.) w wieku 13 i 14 lat (w roku 2019 – rocznik 2005, 2006, w roku 2020 – rocznik 2007,
  w roku 2021 rocznik 2008),

 1. Rodziców / opiekunów prawnych  (1800 os.)(dzieci wymienionych w pkt.1)

 2. Pielęgniarek/ higienistek szkolnych (40 os.)


Planowane działania i wsparcie:


Etap I - BADANIA PRZESIEWOWE – Diagnostyka uczniów szkół podstawowych ukierunkowana na wczesne wykrywanie wad postawy i układu ruchu

Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci. Na podstawie wyników badań dzieci będą kierowane do kolejnych etapów projektu.


ETAP 2 – DZIAŁANIA KOREKCYJNO – REHABILITACYJNE - Terapia obejmująca indywidualne oraz grupowe zajęcia korekcyjne.


Do działań korekcyjno – rehabilitacyjnych skierowane zostaną dzieci, u których stwierdzono w ramach badań przesiewowych występowanie wadu postawy. W ramach zadania odbędą się zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz indywidualne zajęcia korekcyjne. Gimnastyka korekcyjna prowadzona będzie w 15 os. grupach (24 grupy), 16 zajęć 2 razy w tygodniu po 45 min. Łącznie weźmie w niej udział 360 uczniów. Indywidualne zajęcia korekcyjne natomiast prowadzone będą w grupach 5 os. (13 grupy) 8 zajęć, 2 razy w tygodniu po 45 min. Z zajęć indywidualnych skorzysta 62uczniów.


ETAP 3 - DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE – Zajęcia dla rodziców/ opiekunów prawnych i dzieci na temat wad postawy i skolioz oraz szkolenia dla pielęgniarek/ higienistek szkolnych z  zakresu wykrywania i leczenia wad postawy i układu ruchu.


Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad postawy i układu ruchu u dzieci i młodzieży.Termin realizacji projektu: 1.04.2019 -  31.12.2021


Udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE.


Więcej informacji oraz szczegóły rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 517632414


                                                                                                                                                  

Maria Stokłosa

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w DobrejSzanowni Rodzice,
proszę o zapoznanie się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. 

Treść listu <tutaj>

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

Dyrekcja       


Rada Rodziców informuje, że składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 30 zł od Rodziny można wpłacać na konto BS Limanowa O/Dobra 

nr 42 8804 0000 0021 0200 0015 0003

W tytule proszę wpisać "Wpłata na Radę Rodziców od ucznia/uczniów ....................... z klasy ..............."Czas trwania zajęć lekcyjnych:

1 lekcja    800 – 845

2 lekcja    855 – 940

3 lekcja    950 – 1035

4 lekcja    1045 – 1130

5 lekcja    1150 – 1235

6 lekcja    1250 –1335

7 lekcja    1345 – 1430

8 lekcja     1440 – 1525

                                                            


Informacja dla rodziców uczniów dojeżdżających:

1) dowozem zamkniętym  z Zajazdu objęta jest tylko grupa dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej,  których  odległość domu od szkoły jest większa niż 3 km; pozostali uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo, bo mogą korzystać  z nowego chodnika wzdłuż drogi krajowej,

2) uczniowie klas I – III z Gruszowca, Porąbki i Zadziela, których odległość domu od szkoły jest większa niż 3 km będą dowożeni przewozem zamkniętym, tak jak w poprzednich latach,

3) uczniowie klas IV – VIII spełniający wymogi  do zwrotu  kosztów dowozu do szkoły przez lokalny samorząd mogą korzystać  z transportu publicznego  - firmy „Limbus” lub innego przewoźnika -  wykupując bezpośrednio u przewoźnika bilet miesięczny, a następnie ubiegać  się o zwrot poniesionych kosztów.

Przypominam, że  pełny zwrot kosztów dowozu otrzymują uczniowie, których odległość od szkoły jest większa niż 3 km - w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej i większa niż 4 km – dla uczniów klas V -  VIII szkoły podstawowej. Pozostali uczniowie dojeżdżający mogą korzystać z programu przyjętego uchwałą Rady Gminy Dobra w 2012r. „Bezpieczna droga do szkoły” i starać się o zwrot kosztów wykupionego biletu  z następującą dopłatą:

1)      dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych, jeżeli droga wynosi:

a)      od 2.600 metrów do 3.000 metrów – dopłata 80 % ceny biletu

b)      od 2.200 metrów do 2.600 metrów – dopłata 60 % ceny biletu miesięcznego

c)      od 1.800 metrów do 2.200 metrów – dopłata 40 % ceny biletu miesięcznego 

2)      dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych , jeżeli droga wynosi:

a)      od 3.400 metrów do 4.000 metrów – dopłata 80 % ceny biletu miesięcznego

b)      od 2.800 metrów do 3.400 metrów – dopłata 60 % ceny biletu miesięcznego

c)      od 2.200 metrów do 2.800 metrów – dopłata 40 % ceny biletu.

            

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra