Portal - Dobra
 
polski Czwartek - 5 sierpnia 2021 Emila, Karoliny, Kary      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. W璕rzynowicza w Dobrej
Strona g堯wna / Informacje dla rodzic闚
Menu
Informacje dla rodzic闚
Plan lekcji
eDziennik
Covid 19
Kalendarz roku szk. 2020/2021
Pracownicy szko造
Dokumenty szkolne
Samorz康
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpiecze雟twa
Projekt Cybernauci
Szkolne Ko這 Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
安ietlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Og這szenia bie膨ce

W zwi您ku z nauk zdaln klas 4-8, aktualnie poni窺zy harmonogram dotyczy tylko klas 1 - 3


Szanowni Rodzice

Rada Rodziców informuje, 瞠 sk豉dka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021  wynosi 30 z od rodziny.  Bardzo dzi瘯ujemy  za dotychczasowe darowizny i wspó逍rac JJJ

   Zwracamy si do tych z  Pa雟twa, którzy jeszcze nie dokonali wp豉ty na fundusz Rady Rodziców z uprzejm pro軸 o jej dokonanie za po鈔ednictwem wychowawców klas, w sekretariacie szko造 lub bezpo鈔ednio na konto bankowe BS Limanowa/ oddzia w Dobrej:

42 8804 0000 0021 0200 0015 0003

w tytule wpisuj帷: „ Komitet Rodzicielski - imi i nazwisko dziecka/dzieci, klasa/klasy”

 

Zapewniamy, 瞠 pozyskane pieni康ze, w ca這軼i wykorzystywane s na potrzeby naszych dzieci. Dzi瘯i zebranym 鈔odkom wspólnie mo瞠my zorganizowa i uatrakcyjni wychowanie, nauk, zadba o bezpiecze雟two uczniów, a tym samym spowodowa, 瞠 nasze dzieci ch皻niej b璠 chcia造 przebywa w naszej pi瘯nej szkole.



Informacja do Rodziców uczniów klas 1-5
W zwi您ku z rozpocz璚iem akcji "Owoce i warzywa w szkole" mamy obowi您ek zapozna Pa雟twa z zasadami i warunkami udzia逝 w Programie. Prosimy odes豉 informacj zwrotn o wyra瞠niu zgody na udzia dziecka w akcji do wychowawcy klasy. W za陰czniku przesy豉my materia do zapoznania.


Dowozy i odwozy w roku szk. 2020/2021







Zarz康zenie Dyrektora Szko造 w sprawie wprowadzenia wewn徠rzszkolnych procedur zwi您anych z rozpocz璚iem roku szkolnego w okresie pandemii COVID - 19

<tre嗆>


Aktualna lista klas pierwszych <tutaj>

Aktualna lista klas czwartych <tutaj>

Szanowni Pa雟two

Bardzo prosimy o uzupe軟ienie do 17 lipca 2020r ”O鈍iadczenia o odleg這軼i od szko造” wszystkich Rodziców, których dzieci s obj皻e przewozem. Dotyczy to uczniów klas 1 – 8, czyli i tych którym przys逝guje ca趾owity zwrot kosztów jak i z cz窷ciow dop豉t.

Je瞠li s Rodzice klas pierwszych, którzy nie uzupe軟ili jeszcze wniosków zwi您anych z dojazdem uprzejmie prosimy o ich wype軟ienie do 17 lipca br. (razem z o鈍iadczeniami wymienionymi powy瞠j).

O鈍iadczenie o odleg這軼i od szko造 >>>tutaj<<<

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka do szko造 >>> tutaj <<<

Wniosek o dop豉t do biletów, gdy dziecku dowóz nie przys逝guje >>> tutaj<<<

Powy窺ze dokumenty mo積a sk豉da w nast瘼uj帷y sposób:

 • osobi軼ie w sekretariacie (codziennie w godz. 9.00 - 13.00

Mo積a uzupe軟i druki na miejscu

 • przesy豉 na email szko造 spdobra1@gmail.com

Na email przesy豉 mo積a czytelny skan/zdj璚ie dokumentów lub mo瞠 by te przes豉ny tekst w wiadomo軼i mailowej.

 


Szanowni Pa雟two
Informujemy, 瞠 nie b璠zie organizowane zebranie dla Rodziców klas 1-szych gdy obecna sytuacja i przepisy szkolne nie zezwalaj.
Podr璚zniki szkolne zamawia i zabezpiecza szko豉, dzieci otrzymaj je bezp豉tnie we wrze郾iu. Wyj徠ek stanowi podr璚znik do religii, który trzeba b璠zie zakupi, ale o formie zakupu poinformuje katecheta.
Pozosta貫 pomoce, które b璠 dziecku potrzebne zakupicie Pa雟two we wrze郾iu po otrzymaniu od wychowawców wykazu.

Dopuszczamy wymian dzieci pomi璠zy oddzia豉mi, ale tylko kieruj帷 si zasad "ucze za ucznia".

Wychowawcami klas 1-szych b璠 nauczyciele odchodz帷ych klas 3 p. Ala, p. Ania i p. Basi

Listy uczniów klas 1: <tutaj>


Informacja Kierownika z Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i M這dzie篡 w Por帳ce dla dzieci z Gminy Wiejskiej Dobra na rok szkolny 2020/2021



名IETLICA SZKOLNA

Prosz zainteresowanych rodziców o uzupe軟ienie karty zg這szenia dziecka do 鈍ietlicy i przes豉nie na email szko造 spdobra1@gmail.com lub z這瞠nie osobiste w sekretariacie szko造.

Jest mo磧iwo嗆 pobrania wniosku w sekretariacie szko造 w godz. 9.00 - 13.00.

Karty zg這szenia nale篡 z這篡 do 17 lipca.

Wymagane s piecz徠ki zak豉dów pracy.

Karta pobytu dziecka w 鈍ietlicy jest uzupe軟iana dopiero we wrze郾iu, po zapoznaniu si z planem lekcji dziecka.

Karta zg這szenia dziecka do 鈍ietlicy   <do pobrania>

Karta pobytu dziecka w 鈍ietlicy szkolnej    <do pobrania>


Szkolny Zestaw Podr璚zników na rok szkolny 2020/2021 <tutaj>


Dyrekcja Szko造 Podstawowej w Dobrej z okazji zako鎍zenia roku szkolnego sk豉da Rodzicom i Uczniom podzi瘯owania za trud i prac w tym szczególnym roku szkolnym.
砰czymy zdrowych, pogodnych i udanych wakacji. 
Do zobaczenia we wrze郾iu w szkole.


DOWOZY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka do szko造 >>> tutaj <<<

Wniosek o dop豉t do biletów, gdy dziecku dowóz nie przys逝guje >>> tutaj<<<



  Informacje zwi您ane z  rozprzestrzenianiem si zachorowa na koronawirusa:

 • Dyrektor szko造 zwraca si z pro軸 by rodzice nie posy豉li przezi瑿ionych i chorych dzieci do szko造.
 • Bezp豉tna infolinia, gdzie mo積a uzyska informacje w sytuacji podejrzenia zaka瞠nia koronawirusem: 800-190-590 (po陰czenie z Telefoniczn Informacj Pacjenta jest bezp豉tne, czynne ca陰 dob, siedem dni w tygodniu).
 • Kontakt do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Limanowej: 18 3372001 wew. 309
   



Informacja dotycz帷a opieki stomatologicznej

Od 12 wrze郾ia wesz豉 w 篡cie ustawa o opiece stomatologicznej. Szko豉 musi zapewni tak opiek (gabinet w szkole lub dojazd).

·         Korzystanie nie jest obowi您kowe. Je郵i rodzice nie wyra瘸j zgody nie podpisuj zgody, ale tym samym pozbawia dziecka co 3 miesi璚znego przegl康u stomatologicznego, który niema wp造wu na wybór innego gabinetu stomatologicznego, w którym rodzic chce leczy dziecko korzystaj帷 z us逝g NFZ.

·         Gabinet w naszej szkole b璠zie dopiero za 4-5 miesi璚y, wi璚 aktualnie dzieci b璠 mia造 przegl康 stomatologiczny w Skrzydlnej. Organizacj transportu zajmuje si szko豉.

·         Korzystaj帷 z przegl康u stomatologicznego Rodzic nie ponosi kosztów, tylko otrzyma informacj o stanie zdrowia z瑿ów dziecka.



 

MEN i GIS Informacja na temat zagro瞠 dotycz帷ych e-papierosów


Szanowni Pa雟two,

 

w za陰czeniu przekazuj informacj przygotowan przez Gównego Inspektora Sanitarnego przy wspó逍racy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagro瞠 zwi您anych z elektronicznymi papierosami.

 

Od 2011 roku a sze軼iokrotnie wzros豉 liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. M這dzie nie zdaje sobie sprawy, 瞠 e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzale積iaj i wp造waj negatywnie na zdrowie.

 

E-papierosy oraz tyto podgrzewany postrzegane s jako mniej szkodliwe, dlatego m這dym ludziom wydaj si one szczególnie atrakcyjne. Pozwalaj one ukry m這dzie篡 nawyk palenia. Tym samym eliminuj istotny czynnik chroni帷y j przed si璕aniem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem na這gu przez rodziców. Dlatego te w 豉twy sposób otwieraj furtk do palenia papierosów w przysz這軼i.

 

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej oraz na pro軸 Gównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie prosz o upowszechnienie informacji w Pa雟twa szko豉ch i placówkach edukacyjnych. Zale篡 nam na tym, aby wiedza na temat zagro瞠 dotycz帷ych e-papierosów trafi豉 do rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

tre嗆 informacji <tutaj>


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wiener "O名IATA" obowi您uj帷e od 01-09-2019 do 31-08-2020
<tre嗆>



WYCHOWAWCY I SALE

Wykaz wychowawców oraz sal poszczególnych klas w roku szk. 2019/2020   <tutaj>


ZAPISY NA OBIADY


Gminny O鈔odek Kultury w Dobrej informuje o zapisach na obiady w roku szk. 2019/2020. Karty zg這szeniowe na obiady mo積a otrzyma na dolnej 鈍ietlicy przy okienku odbioru obiadu, a tak瞠 s dost瘼ne na stronie internetowej Gminnego O鈔odka Kultury w Dobrej.

mgr Urszula Palka - Ranosz

Dyrektor GOK w Dobrej



Zaj璚ia szachowe 2019/2020

Dyrekcja Szko造 informuje, 瞠 od 2 wrze郾ia b璠zie tworzona nowa grupa szachowa w鈔ód uczniów klas pierwszych. Dotychczasowe grupy szachowe pozostaj bez zmian. Ch皻nych prosimy o kontakt. Liczba miejsc ograniczona.



Instytucje udzielaj帷e pomocy w sytuacjach kryzysowych <tutaj>


Szanowni Pa雟two,


Samodzielny Publiczny Zak豉da Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej rozpoczyna realizacj projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i uk豉du ruchu u dzieci w wieku szkolnym w szko豉ch podstawowych w powiecie limanowskim”, wspó貨inansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma這polskiego na lata 2014 – 2020.


Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 3600 dzieci w wieku szkolnym poprzez wdro瞠nie kompleksowego programu profilaktyki i rehabilitacji w województwie

Ma這polskim, w szczególno軼i w powicie limanowskim.


Projekt kierowany jest do:

 1. Dzieci i m這dzie篡 w wieku szkolnym (do uko鎍zenia szko造 podstawowej) -  uczniów szkó podstawowych, w tym:

 1. dziewczynek  (1728 os.), w wieku 10 i 12 lat ( w roku 2019 – rocznik 2007 i 2009, w roku 2020 – rocznik 2008 i 2010, w roku 2021 – rocznik 2009 i 2011),

 2. ch這pców 1872 os.) w wieku 13 i 14 lat (w roku 2019 – rocznik 2005, 2006, w roku 2020 – rocznik 2007,
  w roku 2021 rocznik 2008),

 1. Rodziców / opiekunów prawnych  (1800 os.)(dzieci wymienionych w pkt.1)

 2. Piel璕niarek/ higienistek szkolnych (40 os.)


Planowane dzia豉nia i wsparcie:


Etap I - BADANIA PRZESIEWOWE – Diagnostyka uczniów szkó podstawowych ukierunkowana na wczesne wykrywanie wad postawy i uk豉du ruchu

Badaniami zostan obj皻e wszystkie dzieci. Na podstawie wyników bada dzieci b璠 kierowane do kolejnych etapów projektu.


ETAP 2 – DZIAxNIA KOREKCYJNO – REHABILITACYJNE - Terapia obejmuj帷a indywidualne oraz grupowe zaj璚ia korekcyjne.


Do dzia豉 korekcyjno – rehabilitacyjnych skierowane zostan dzieci, u których stwierdzono w ramach bada przesiewowych wyst瘼owanie wadu postawy. W ramach zadania odb璠 si zaj璚ia gimnastyki korekcyjnej oraz indywidualne zaj璚ia korekcyjne. Gimnastyka korekcyjna prowadzona b璠zie w 15 os. grupach (24 grupy), 16 zaj耩 2 razy w tygodniu po 45 min. ㄠcznie we幟ie w niej udzia 360 uczniów. Indywidualne zaj璚ia korekcyjne natomiast prowadzone b璠 w grupach 5 os. (13 grupy) 8 zaj耩, 2 razy w tygodniu po 45 min. Z zaj耩 indywidualnych skorzysta 62uczniów.


ETAP 3 - DZIAxNIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE – Zaj璚ia dla rodziców/ opiekunów prawnych i dzieci na temat wad postawy i skolioz oraz szkolenia dla piel璕niarek/ higienistek szkolnych z  zakresu wykrywania i leczenia wad postawy i uk豉du ruchu.


Celem spotka jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad postawy i uk豉du ruchu u dzieci i m這dzie篡.



Termin realizacji projektu: 1.04.2019 -  31.12.2021


Udzia w projekcie i wszystkie formy wsparcia s BEZPxTNE.


Wi璚ej informacji oraz szczegó造 rekrutacji mo積a uzyska pod numerem telefonu: 517632414


                                                                                                                                                  

Maria Stok這sa

Samodzielny Publiczny Zak豉d

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej



Szanowni Rodzice,
prosz o zapoznanie si z listem Gównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Gównego Policji. Dotyczy on przeciwdzia豉nia za篡waniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. 

Tre嗆 listu <tutaj>

Jednocze郾ie zach璚am do zapoznania si z informacji na temat bezpiecze雟twa podczas ferii zimowych, które zosta造 zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na baz wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

Dyrekcja       


Rada Rodziców informuje, 瞠 sk豉dk na fundusz Rady Rodziców w wysoko軼i 30 z od Rodziny mo積a wp豉ca na konto BS Limanowa O/Dobra 

nr 42 8804 0000 0021 0200 0015 0003

W tytule prosz wpisa "Wp豉ta na Rad Rodziców od ucznia/uczniów ....................... z klasy ..............."



Czas trwania zaj耩 lekcyjnych:

1 lekcja    800 – 845

2 lekcja    855 – 940

3 lekcja    950 – 1035

4 lekcja    1045 – 1130

5 lekcja    1150 – 1235

6 lekcja    1250 –1335

7 lekcja    1345 – 1430

8 lekcja     1440 – 1525

                                                            


Informacja dla rodziców uczniów doje盥瘸j帷ych:

1) dowozem zamkni皻ym  z Zajazdu obj皻a jest tylko grupa dzieci z klas I – III Szko造 Podstawowej,  których  odleg這嗆 domu od szko造 jest wi瘯sza ni 3 km; pozostali uczniowie maj zapewnione bezpiecze雟two, bo mog korzysta  z nowego chodnika wzd逝 drogi krajowej,

2) uczniowie klas I – III z Gruszowca, Por帳ki i Zadziela, których odleg這嗆 domu od szko造 jest wi瘯sza ni 3 km b璠 dowo瞠ni przewozem zamkni皻ym, tak jak w poprzednich latach,

3) uczniowie klas IV – VIII spe軟iaj帷y wymogi  do zwrotu  kosztów dowozu do szko造 przez lokalny samorz康 mog korzysta  z transportu publicznego  - firmy „Limbus” lub innego przewo幡ika -  wykupuj帷 bezpo鈔ednio u przewo幡ika bilet miesi璚zny, a nast瘼nie ubiega  si o zwrot poniesionych kosztów.

Przypominam, 瞠  pe軟y zwrot kosztów dowozu otrzymuj uczniowie, których odleg這嗆 od szko造 jest wi瘯sza ni 3 km - w przypadku uczniów klas IV szko造 podstawowej i wi瘯sza ni 4 km – dla uczniów klas V -  VIII szko造 podstawowej. Pozostali uczniowie doje盥瘸j帷y mog korzysta z programu przyj皻ego uchwa陰 Rady Gminy Dobra w 2012r. „Bezpieczna droga do szko造” i stara si o zwrot kosztów wykupionego biletu  z nast瘼uj帷 dop豉t:

1)      dla dzieci ucz瘰zczaj帷ych do oddziaów przedszkolnych w przedszkolach i szko豉ch podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkó podstawowych, je瞠li droga wynosi:

a)      od 2.600 metrów do 3.000 metrów – dop豉ta 80 % ceny biletu

b)      od 2.200 metrów do 2.600 metrów – dop豉ta 60 % ceny biletu miesi璚znego

c)      od 1.800 metrów do 2.200 metrów – dop豉ta 40 % ceny biletu miesi璚znego 

2)      dla uczniów klas V-VIII szkó podstawowych , je瞠li droga wynosi:

a)      od 3.400 metrów do 4.000 metrów – dop豉ta 80 % ceny biletu miesi璚znego

b)      od 2.800 metrów do 3.400 metrów – dop豉ta 60 % ceny biletu miesi璚znego

c)      od 2.200 metrów do 2.800 metrów – dop豉ta 40 % ceny biletu.

            

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra