Portal - Dobra
 
polski Czwartek - 5 sierpnia 2021 Emila, Karoliny, Kary      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. Węgrzynowicza w Dobrej
Strona główna / Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Menu
Informacje dla rodziców
Plan lekcji
eDziennik
Covid 19
Kalendarz roku szk. 2020/2021
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkolne
Samorząd
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Projekt Cybernauci
Szkolne Koło Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
Świetlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA


"Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

Certyfikat 2019 - 2024Warto poczytać! Materiały, które opracowała p. pedagog szkolna Bogumiła Gacal

Gry komputerowe symulatorem agresji 

Uzależnienia od energetyków 

Przemoc w szkole                     

Jak skutecznie uczyć się w domu? 

Uzależnienie od gier komputerowych 

DROGI RODZICU 

Jak być silnym psychicznie 

Praktycznych porad kilka 

Zasady bezpiecznego korzystania z komputera

Zasady ułatwiające naukę

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

Dzieci też martwią się epidemią

Profilaktyka - nikotynizm


CERTYFIKAT I CO DALEJ ?

 

REALIZUJEMY ZADANIA :

 

  • ·Rozbudowa monitoringu i dbałość o jego sprawność.

 

·         Przestrzeganie zasad dyżurów nauczycieli podczas przerw.

·         Prowadzenie warsztatów i podejmowanie działań edukacyjnych dla uczniów o charakterze profilaktycznym.

·         Współpraca z policją, sądem, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zapobiegania,bezpieczeństwa

·         i przemocy w rodzinie.

·         Pedagogizacja rodziców w obszarze uzależnień,przemocy w rodzinie, cyberprzemocy, trudności dziecka z nauką szkolną.

·         Propagowanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu.

·         Współpracujemy z rodzicami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole.

·         Poszerzamy współpracę ze środowiskiem.NASI PARTNERZY W PROJEKCIE

·         RADA RODZICÓW

·         SAMORZĄD SZKOLNY

·         PARAFIA MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ w DOBREJ

·         SZKOLNE KOŁO CARITAS

·         GMINA DOBRA - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dobrej

·         OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dobrej

·         KOMENDA POWIATOWA POLICJI w LIMANOWEJ-Wydział Prewencji i Nieletnich

·         POSTERUNEK POLICJI W ZAWADCE

·         SĄD REJONOWY w LIMANOWEJ:

·         III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

·         Zespół Kuratorów Zawodowych – Pion Rodzinny

·         PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

w Limanowej

·         SZKOŁA PODSTAWOWA w Jurkowie

·         MUZEUM ETNOGRAFICZNE w Krakowie

 

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT !!!

„SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

 

       W związku z uczestnictwem naszej szkoły w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w czerwcu 2017r. na terenie naszej szkoły został przeprowadzony audyt przez Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w składzie :nadkom. Izabela Ciarka, st. sierż. Beata Wcisło,

st. sierż. Iwona Pawlik oraz dyrektor szkoły p. Grażyna Nika, koordynator projektu Lucyna Mikosza. Z audytu został sporządzony protokół w formie arkusza oceny. Na jego podstawie otrzymaliśmy: 

 

  Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo


     31 października 2017r. Certyfikat z rąk Wojewódzkiego Komendanta Policji w Krakowie odebrała Dyrektor Szkoły Podstawowej im L. Węgrzynowicza p. Grażyna Nika.

 

       Warunkiem otrzymania Certyfikatu było stworzenie kompleksowego systemu działań opartego na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami, organizacjami, w tym z samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych. Mamy nadzieję, że się nam tu udało.

       

   Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo jest wynikiem pracy szkoły i wszystkich partnerów w projekcie. 

Dziękujemy za współpracę !
Logo ZPB

zpb_baner_a

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”


W roku szkolnym 2016/17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dobrej będziemy realizować projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa , którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy.

    Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to program, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i policji holenderskiej. Placówka realizująca program zobowiązana jest do zbadania w jakim stopniu uczniowie, ich rodzice i nauczyciele czują się bezpiecznie w szkole i w jej otoczeniu oraz podjęcia wszelkich działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych elementów związanych z realizacją projektu jest zaproszenie do współpracy i zaangażowanie jak największej liczby partnerów zewnętrznych. Podjęte przez placówkę działania, ujęte w tzw. Zintegrowanym Planie Działania, będą ustaleniem konkretnych przedsięwzięć, wraz z terminami i określeniem wykonawcy.

Działania te podlegają ocenie podczas audytu przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Najwyższym wyróżnieniem dla szkoły związanym z realizacją projektu jest otrzymanie Certyfikatu ,,Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.
Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji po wnikliwej, zgodnej z regulaminem, ocenie stopnia realizacji projektu ZPB przez placówkę. Certyfikat ma charakter honorowy. Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie oraz do inicjowania

działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa w szkole.

W szkole zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostaną dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu . Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

 Pod koniec listopada 2016 roku planowane jest spotkanie partnerów projektu, które ma na celu wypracowanie kompleksowego systemu działań opartych na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym z samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole. 

Szczegółowe  informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - www.malopolska.policja.gov.pl

 

zintegrowanaPolitykaBezpieczenstwa


Co dalej z projektem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

w naszej szkole?

Dotyczas wykonano:


25 października 2016r. odbyło się spotkanie informacyjne nt. projektu ZPB z funkcjonariuszem Policji Powiatowej w Limanowej st. sierż. Iwoną Pawlik dla podmiotów biorących udział w tym projekcie.

Koordynator projektu w szkole Lucyna Mikosza przedstawiła wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Na podstawie analizy wyników ankiet określono priorytety podejmowanych działań :

1.  Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły i jej otoczenia.

2.  Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

3.  Podnoszenie bezpieczeństwa uczniów poprzez zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.

4.  Informowanie i edukacja oraz zaangażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

5.  Współpraca z środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.


Mamy już opracowany Zintegrowany Plan Działań w ramach projektu ZPB, który realizujemy.


Image result for szkola promujaca bezpieczenstwo logoZałącznik nr 4

do regulaminu nadawania Certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁAŃ

PODJĘTYCH PRZEZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Szkoła Podstawowa im. L. Węgrzynowicza

Publiczne Gimnazjum w Dobrej

W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”


Rok szkolny 2016/2017


W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” Wśród uczniów, rodziców, nauczycieli przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące bezpieczeństwa w szkole. Analiza wyników ankiet posłużyła wyciągnięciu wniosków, służących opracowaniu Zintegrowanego Planu Działań w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dobrej na rok 2016/17.

W dniu 20.10.2016r. odbyło się spotkanie zespołu ds. realizacji projektu ZPB, w którym uczestniczyli:

- dyrektor – Grażyna Nika

- szkolny koordynator projektu ZPB – Lucyna Mikosza

- współkoordynatorzy ZPB – Agnieszka Mrózek i Anna Piwowarczyk


Analiza ankiet wykazała że uczniowie czują się bezpiecznie na terenie szkoły W Szkole Podstawowej 88% i 84% w Gimnazjum rodziców odpowiedziało, że ich dziecko nie było ofiarą przemocy na terenie szkoły, a szkoła jest miejscem bezpiecznym dla ich dzieci. 87% uczniów gimnazjum i 64 % uczniów Szkoły Podstawowej stwierdziło, że nie byli bądź nie pamietają aby byli ofiarami przemocy w szkole i poza nią.

48% nauczycieli było świadkami przemocy, 36% nauczycieli wskazało, że nie było świadkiem przemocy w szkole, a 100% zareagowało na fakt przemocy na terenie szkoły . 87% nauczycieli uważa, że w szkole jest bezpiecznie, 90% nauczycieli czuje się w szkole bezpiecznie.

Na podstawie analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu i terenu szkoły oraz innych wniosków, w pięciu obszarach określono priorytety podejmowanych działań na rok szk.2016/17.

I. Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły i jej otoczenia.

Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Sposób dokumentowania/

/Uwagi

1

Rozbudowa monitoringu zewnętrznego obiektu szkolnego- możliwe do zrealizowania w miarę zdobycia środków.

Zamontowamie dodatkowych kamer na zewnątrz budynku szkoły.

Gmina Dobra

szkoła

do kwietnia 2017r.

Dokumentacja techniczna

2Rozbudowa monitoringu wewnętrznego obiektu szkolnego – możliwe do zrealizowania w miarę zdobycia środków.

Objecie monitoringiem tzw. "martwych punktów"

wewnątrz budynku szkoły.

Partnerzy zewnętrzni

szkoła

do kwietnia 2017r.

Dokumentacja techniczna

3

Pozyskanie pomieszczenia na przebieralnię WF dla klas 1-3 SP w miejscu aktualnie znajdującej się siłowni.

Wystąpienie z pismem do Wójta.

Dyrekcja

do kwietnia 2017r.

Kopia pisma

4

Przeprowadzenie próbnego alarmu i ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku szkolnego.


Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w warunkach zagrożenia.

Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji.

Dyrekcja

listopad

2016r.

Dokumentacja

szkolna

5

Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.


Współpraca z pielęgniarką szkolną i Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dobrej.

Szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach lekcji WF.


dyrektor

nauczyciele

w ciągu roku zgodnie z planem zajęć WF

Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

6

Pełnienie aktywnych dyżurów nauczycieli podczas przerw.

Zapoznanie uczniów z regulaminem "Bezpieczna przerwa",

regulaminem sali gimnastycznej, obiektów sportowych, klasopracowni, świetlicy, biblioteki.

wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

7

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Limanowej

i Komisariatem Policji w Zawadce.

Pisemna prośba skierowana do Policji

policja

W miarę potrzeb

Kopia pism.

8

Konsekwentne przestrzeganie regulaminu wycieczek i wyjść zorganizowanych.

Egzekwowanie od uczniów pisemnej zgodyna wyjazdy pozaszkolne, imprezy odbywające się po zajęciach szkolnych, zajęcia pozalekcyjne oraz oświadczeń

od rodziców uczniów sześcioletnich dotyczacych opieki w drodze do szkoły.

wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapisy w dziennikach lekcyjnych.


II. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.


Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Sposób dokumentowania/Uwagi

1

Nabywanie przez uczniów umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Udział uczniów w konkursach związanych z bezpieczeństwem:

  • konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

  • konkurs wiedzy pożarniczej,

  • inne wg ofert napływających do szkoły.


Realizacja programu "Klub bezpiecznego Puchatka".

Udział w konkursie "Bezpieczna droga do szkoły".


Przygotowanie uczniów klas czwartych do zdobycia karty rowerowej i realizacja zagadnień wychowania komunikacyjnego.

Ł. Wątor

J. Solski

L. Ziemianin

wychowawcy klas 1-3


J. Solski

cały rokpaździernik – listopad 2016r.

Dokumentacja szkolna

2

Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia.


Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces rozwoju i wychowania: Gminny Ośrodek Kultury,Gminna Biblioteka,

Urzad Gminy Dobra,

Parafia w Dobrej.

Koordynowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych,artystycznych,

psychologiczno – pedagogicznych.

Udził uczniów w działalności Szkolnego Koła "Caritas".

Organizowanie wycieczek, pikniku rodzinnego, wyjść do teatru i kina.

Dyrektor

nauczyciele WF

wychowawcy

księża

Urzad Gminy

Rada Rodziców


cały rok

Dokumentacja szkolna

3

Bieżace informowanie uczniów o działaniach i zadaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu.

Zapoznanie uczniów na lekcjach wychowawczych z wynikami badań ankietowych

przeprowadzonych w szkole.

Prowadzenie akcji informacyjnej wśród uczniów z wykorzystaniem apeli szkolnych, tablicy informacyjnej i umieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.

zespól koordynujący

wychowawcy

na bieżąco

wpisy w dziennikach lekcyjnych


III. Podnoszenie bezpieczeństwa uczniów poprzez zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.


Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Sposób dokumentowania/ Uwagi

1

Realizacja programów profilaktycznych.

"Nie pal przy mnie, proszę"

"Znajdź właściwe rozwiązanie"


kl. 1-3 L. Mikosza

kl. 4-6 M. Palka

kl. I – III Gimnazjum

M. Syktus


X. 2016r. – V. 2017r.


Dokumentacja szkolna

2

Prowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjnych dla uczniów.

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych na temat umiejętności i zachowań asertywnych.


Realizacja zajęć na temat zagrożeń w internecie oraz zjawisku cyberprzemocy.


Edukacja pod kątem odpowiedzialności prawnej nieletnich.


pedagog szkolny


wychowawcy
policjant z Komendy Powiatowej Policji

raz w roku


raz w roku
25 październik 2016r.

wpisy w dziennikach lekcyjnych

3

Zapobieganie agresji słownej i fizycznej wśród uczniów poprzez rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych, budowanie realistycznej samooceny, poczucia własnej wartości i szacunku do innych.
pogadanki , warsztaty


wychowawcy

pedagog szkolny

Rok szkolny

Dokumentacja szkolna


IV. Informowanie i edukacja oraz zaangażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa

    w szkole.


Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Sposób dokumentowania/Uwagi

1

Informowanie rodziców o zadaniach i działaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu.

Informowanie rodziców na zebraniach:

- o wynikach badań ankietowych prowadzonych w szkole,

- działaniach i podejmowanych zadaniach w realizacji których niezbędne jest ich uczestnictwo,

- omawianie pojawiających się problemów dotyczących

zagadnień bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Zespół koordynujący ZPB

Na bieżąco wg harmonogramu
Dokumentacja szkolna

2

Zaangażowanie rodziców w działania szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Wdrożenie rodziców do uczestnictwa w działaniach szkoły poprzez:

- uczestnictwo w spotkaniach roboczych w ramach projektu ZPB oraz współudział w opracowaniu działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa szkoły,

- współudział rodziców w organizowaniu akcji i uroczystości szkolnych,

- udział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne poszukiwanie rozwiązań.Rada RodzicówRealizacja na bieżąco wg harmonogramu
Dokumentacja szkolna


V. Współpraca z środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.


Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Sposób dokumentowania/Uwagi

1

Rozwijanie różnych form współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie ograniczenia i zapobiegania agresji wśród uczniów.

Organizowanie spotkań z policjantem, przedstawicielem straży pożarnej, ratownikiem medycznym w celu poszerzania wiedzy uczniów w zakresie bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych

i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Dobrej(udział pedagoga w pracach zespołu interdyscyplinarnego),

kuratorami sądowymi,

Komendą Powiatową Policji, Strażą PożarnąGminnym Ośrodkiem Kultury, Parafialnym Oddziałem

" Caritas".

Pomoc nauczycielom i rodzicom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

dyrektor

nauczyciele

koordynator ZPB


opiekun koła
pedagog szkolny
Cały rok
Dokumentacja szkolna


Uwagi : wszelkie zmiany i uzupełnienia planu regulowane będą w formie aneksu.


Podpis koordynatora ZPB: Lucyna Mikosza


Do wiadomości:


  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dobrej

  2. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Prewencji ul. Mogilska 106

  3. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

  4. Posterunek Policji w ZawadceTablica informacyjna na korytarzu szkołyTablica informacyjna dla rodziców przy wejściu do szkołySpotkanie z partnerami zewnętrznymiSpotkanie informacyjne z rodzicami na temat ZPBSpotkanie uczniów gimnazjum z sierż.I. Pawlik ZKPP w LimanowejSpotkanie uczniów SP z policjantami z Posterunku Policji w Zawadce

Program profilaktyczny dla uczniów klas 1-3 SPProgram profilaktyczny dla uczniów klas 4-6 SPProgram profilaktyczny dla uczniów gimnazjum© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra