Portal - Dobra
 
polski Czwartek - 5 sierpnia 2021 Emila, Karoliny, Kary      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. Węgrzynowicza w Dobrej
Menu
Informacje dla rodziców
Plan lekcji
eDziennik
Covid 19
Kalendarz roku szk. 2020/2021
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkolne
Samorząd
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Projekt Cybernauci
Szkolne Koło Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
Świetlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Informacje o RODO
Administrator Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Klauzula informacyjna
Zgoda na upublicznianie wizerunku dziecka
Wnioski

Szanowni Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrej,

Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zachęcamy do poświęcenia chwili uwagi i zapoznania się z niniejszą wiadomością, która ma charakter czysto informacyjny.
1. Szkoła Podstawowa Dobrej gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych. 
2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dobrej, w imieniu której działa Dyrektor - Zbigniew Syktus.
3. Szkoła zgodnie z zasadami nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki/pracy. Po zakończeniu tego okresu, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej w Dobrej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych;
 
Więcej informacji w zakładce RODO

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra